Werkzaamheden

Onze diensten

Bouw

De Hartman Groep omvat ook een allround aannemersbedrijf met gekwalificeerde mensen. Daarmee realiseert de Hartman Groep zowel grootschalige als kleinschalige bouw-, verbouw- en renovatieprojecten. Bouwen is een complex proces van vele handelingen. Vertraging van handeling kan een hele planning teniet doen en de oplever tijd al snel in gevaar brengen. Bouwt, verbouwt of renoveert u met de Hartman Groep, dan verschijnt niemand te vroeg of te laat. En wat erg prettig is, uw accountmanager bij de Hartman Groep is uw aanspreekpunt voor elk facet en houdt de voortgang scherp in de gaten.

Onderhoud

Naast totaalonderhoud kunt u bij de Hartman Groep ook kiezen uit resultaatgericht vastgoedonderhoud. Dat is totaalonderhoud, maar met vele extra zekerheden op de lange termijn. Bij resultaatgericht vastgoedonderhoud wordt alles vastgelegd in een scenario. Dat scenario wordt gemaakt na een degelijke inspectie en inventarisatie van de conditie van het bouwwerk of van door de opdrachtgever aangewezen specifieke delen. Hartman werkt dikwijls volgens het RGVO-principe (Resultaatgericht Vastgoedonderhoud). Met RGVO biedt Hartman haar absolute budgetzekerheid.

Schilderwerken

Van oorsprong is de Hartman Groep een schildersbedrijf. Op dat gebied beschikken we over 112 jaar ervaring. De Hartman Groep kan voor elk object en elk type ondergrond een gedegen advies uitbrengen dankzij de vele opgedane ervaringen en vakkennis. Voorafgaand aan een advies inventariseert de Hartman Groep hoe de conditie van het object is en wat er aan onderhoud nodig is. Dat advies kan in een onderhoudsscenario voor jaren worden vastgelegd. Zo’n scenario geeft de vastgoedbezitter kostenbescherming en behoedt voor onverwachte tegenvallers.

Over ons

Hartman heeft voor vastgoedonderhoud — in de breedste zin van het woord — alle disciplines in huis.
Bouw, renovatie, schilderwerk, gevelreiniging, timmerwerk, houtrot- en betonrotschade inventarisatie.
Hartman is gevestigd in Amsterdam, Den Haag en Ridderkerk.